logo-oddzial logo-ptk

O ODDZIALE

HISTORIA

Powołanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 07.03.1970 r.

Kadencje Prezesów PTK oraz Przewodniczących Oddziału w latach 1962-2019.

Lp.

Imię i nazwisko Prezesa PTK

kadencja (lata)

Imię i nazwisko Przewodniczącego
Oddziału Warszawskiego / lata kadencji

1

prof. Edmund Żera 1962-1972 prof. Feliks Bolechowski
2 prof. Zdzisław Askanas 1972-1973 prof. Feliks Bolechowski
3 prof. Jan Kwoczyński 1973-1979

prof. Feliks Bolechowski
1973-1976
1976-1979

4 prof. Włodzimierz Januszewicz 1980-1986

1980-1983 prof. Wanda Aleksandrow
1983-1986 prof. Jan Kwoczyński

5 prof. Kazimierz Jasiński 1986-1989 prof. Andrzej Dyduszyński
6 prof. Leszek Ceremużyński 1989-1995

1989-1993 doc dr hab. Witold Rużyłło
od 1994 doc dr hab. med. Marek Dąbrowski

7 prof. Michał Tendera 1995-1998

1994-1998 doc dr hab. Marek Dąbrowski

8 prof. Witold Rużyłło 1998-2001

1994-1998 doc dr hab. Marek Dąbrowski
1998-1999 prof. Marek Dąbrowski
1999-2001 dr n. med. Jerzy Rekosz

9 prof. Andrzej Cieśliński 2001-2004 dr n. med. Jerzy Rekosz
10 prof. Adam Torbicki 2004-2007 dr n. med. Jerzy Rekosz
11 prof. Andrzej Rynkiewicz 2007-2009 dr n. med. Dariusz Wojciechowski
12 prof. Waldemar Banasiak 2009-2011 dr n. med. Dariusz Wojciechowski
13 prof. Janina Stępińska 2011-2013 prof. nadzw. Andrzej Ciszewski
14 prof. Zbigniew Kalarus 2013-2015 prof. Tomasz Zieliński
15 prof. Piotr Hoffman 2015-2017 prof. nadzw. Rafał Dąbrowski
16 prof. Piotr Ponikowski 2017-2019 prof. nadzw. Anna Konopka
17 Prof. Adam Witkowski 2019-2021 dr hab. med. Tomasz Rywik

ZARZĄD

Przewodniczący Dr hab. n. med. Tomasz Rywik
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Anna Konopka, prof. IK
Sekretarz: Lek. med. Krzysztof Sadowski
Skarbnik: Lek. med. Krzysztof Sadowski
Członkowie: Dr hab. n .med. Piotr Bienias
Dr n. med. Maciej Janiszewski
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Dr hab. n .med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. IK
Komisja rewizyjna: Prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
Dr n. med. Adam Ostrzycki
Lek. med. Anna Skrobisz

AKTUALNOŚCI

50-lecie Oddziału Warszawskiego PTK

22.09.2020

Materiały ze spotkania OW PTK w dniu 16.06.2020 r.

26.06.2020

Spotkanie ONLINE - 16.06.2020

29.05.2020

Spotkanie odwołane OW PTK - 19.05.2020

29.04.2020

Nowy termin 83 Wiosennej Konferencji PTK

24.03.2020

Spotkanie odwołane OW PTK - 21.04.2020

13.03.2020

Odwołane spotkanie OW PTK - 17.03.2020

04.03.2020

ZEBRANIA/ POSIEDZENIA ODDZIAŁU

20.10.2020

TEMAT:

„Kardiologia – kamienie milowe postępu”

16.06.2020

TEMAT:

Kardiologia w praktyce - SPOTKANIE ONLINE

19.05.2020

TEMAT:

Pacjent kardiologiczny jako pacjent interdyscyplinarny – forum przypadków klinicznych - SPOTKANIE ODWOŁANE

21.04.2020

TEMAT:

Zapalenie mięśnia sercowego - jak diagnozujemy i leczymy w 2020 roku? - SPOTKANIE ODWOŁANE

17.03.2020

TEMAT:

Postępowanie w niewydolność serca w 2020 roku - SPOTKANIE ODWOŁANE

28.01.2020

TEMAT:

Leczenie zaburzeń rytmu serca AD 2019

CZŁONKOSTWO

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ustala od 1 stycznia 2020 roku nową wysokość składki członkowskiej w PTK na kwotę:

  1. 200,00 zł. dla członków PTK powyżej 35 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
  2. 100,00 zł. dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych;
  3. 150,00 zł. dla członków PTK poniżej 35 roku życia;
  4. 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.


Dodatkowo wyjaśniamy, że:

  1. Wyliczenie wieku następować będzie na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).
  2. Osobom z niewpisanym w systemie PTKCzłonkowie numerem PESEL naliczana będzie składka w podstawowej wysokości tj. 200,00 zł.
  3. Osoby zgłoszone do końca 2019 w systemie PTKCzłonkowie jako emeryci zachowują swoje uprawnienia i nadal będą zwolnieni z opłacania składek.
  4. Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.

Zostań Członkiem PTK

Zapisy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego możliwe są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Niezbędne będzie podanie danych osób polecających, będących Członkami PTK. Zapraszamy do rejestracji!

Jestem Członkiem PTK

Edycji oraz aktualizacji danych dokonujemy bezpośredniow bazie PTK Członkowie. Pamiętaj o opłacie składekczłonkowskich oraz sprawdzaniu najświeższych wiadomości.

PREZENTACJE/ RAPORTY/ OPRACOWANIA

Opracowanie:

Informacja skrótowa o Prezesach OW PTK i PTK

24.09.2020

Opracowanie:

Historia posiedzeń - w latach 2008-2019

24.09.2020

Raport:

Raport

24.09.2020

Raport:

Raport

24.09.2020

POLECAMY

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Tel.: 22/ 343 44 83
Fax: 22/ 343 45 22
e-mail: tomasz.rywik@ptkardio.pl