„Fellow of the Polish Cardiac Society" w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjął decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków osób ubiegających się o tytuł „Fellow of the Polish Cardiac Society”. Tytuł FPCS oznacza, że jego posiadacz to osoba nie tylko kompetentna w zakresie swojej działalności medycznej, ale także zaangażowana w rozwój nauki, aktywna w roli nauczyciela, kształtująca obraz naszego środowiska. Jako ZG PTK pragniemy, aby tytuł FPCS miał charakter wyróżnienia a zarazem docenienia i potwierdzenia pozycji jaką osoba go uzyskująca zajmuje w gronie polskich kardiologów.

Koleżanki i Koledzy, członkowie PTK, którzy zostaną tym tytułem uhonorowani otrzymają podczas Kongresu PTK certyfikat oraz specjalny pins (znaczek do marynarki) podnoszący rozpoznawalność w naszej grupie zawodowej. Podkreślamy, że nie chcemy aby ten prestiżowy tytuł był zarezerwowany wyłącznie dla „grona profesorskiego”, wręcz przeciwnie. Zależy nam, aby także młodsi członkowie naszego Towarzystwa aplikowali o takie wyróżnienie. Niech tytuł FPCS stanie się symbolem jakości, należnego szacunku i prestiżu wśród członków PTK.

Aplikowanie o tytuł jest możliwe poprzez system członkowski PTK. Regulamin przyznawania tytułu FPCS jest dostępny na stronie Towarzystwa.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

dr hab. n. med. Piotr Bienias

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTK

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl