Lista nagrań

SESJA - 21.05.2024 r.

Częste problemy kardiologiczne w ciąży - opieka przed, w trakcie i po ciąży.

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

dr hab. n. med. Piotr Bienias

Zaburzenia lipidowe u pacjentki w okresie rozrodczym - czy jest możliwy kompromis?

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Nadciśnienie tętnicze w ciąży i prewencja stanu przedrzucawkowego - czy tylko metyldopa?

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

Kołatanie serca i tachykardia u kobiety w ciąży - kiedy włączyć beta-broker?

dr hab. n. med. Michał Orczykowski

Opieka nad pacjentką z przebytym stanem przedrzucawkowym - dlaczego powinna trafić do kardiologa/hipertensjologa? Doświadczenia NIK

dr n. med. Maria Kordybach-Prokopiuk

SESJA - 23.04.2024 r.

Nowoczesne leczenie diuretyczne w ostrych i przewlekłych stanach internistyczno kardiologicznych.

Czy każdy pacjent z nadciśnieniem tętniczym musi być leczony diuretykiem?

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

Jak właściwie ocenić przewodnienie – zastój, obrzęki a może coś jeszcze?

dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Dobór i zasady terapii diuretycznej w ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

dr n. med. Tomasz Imiela

Metody terapii odwadniającej i nerkozastępczej w intensywnej terapii – kiedy, jak długo?

dr hab. n. med. Janusz Trzebicki

Leczenie diuretyczne przy współistniejącej chorobie nerek, czy istnieje oporność na diuretyki – kiedy konsultacja nefrologa staje się niezbędna?

dr n. med. Katarzyna Romejko

SESJA - 12.03.2024 r.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w aspekcie interdyscyplinarnym

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

dr hab. n. med. Piotr Bienias, dr n. med. Katarzyna Broczek, dr hab. n. med. Piotr Tederko

Wspomnienie prof. dr hab. n. med. Jerzego Edwarda Kiwerskiego.

dr hab. n. med. Piotr Tederko

Kardiologiczna rehabilitacja pozawałowa, program KOS–zawał.

dr n. med. Maciej Janiszewski

Rehabilitacja ogólnoustrojowa i pourazowa u pacjentów z chorobami układu krążenia.

dr hab. n. med. Piotr Tederko, lek. Agnieszka Trybuch

Zespół kruchości. Jak przywrócić sprawność fizyczną i psychiczną u kardiologicznych pacjentów w starszym wieku?

dr n. med. Katarzyna Broczek

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna – spojrzenie fizjoterapeuty.

dr n. o zdr. Monika Sznajder

Rywaroksaban – miejsce w terapii osób starszych.

Przedstawiciel firmy Bayer

SESJA - 09.01.2024 r.

Jak diagnozować chorobę wieńcową w roku 2024? – wybór optymalnej metody obrazowej.

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

dr hab. n. med. Piotr Bienias, dr hab. n. med. Cezary Kępka

Kiedy tomografia komputerowa, a kiedy koronarografia w ocenie tętnic wieńcowych? Co mówią zalecenia, a co praktyka kliniczna.

dr hab. n. med. Cezary Kępka, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii

Optymalna farmakoterapia, indywidualna ocena ryzyka, optymalizacja zabiegów angioplastyki – to wszystko jest możliwe dzięki tomografii komputerowej.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Kruk

Pozawieńcowe odkrycia w badaniach TK tętnic wieńcowych.

dr n. med. Ewa J. Białek

Obrazowanie tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych przy zastosowaniu tomografii komputerowej - przypadki kliniczne.

dr n. med. Edyta Kaczmarska-Dyrda

Jak diagnozować chorobę wieńcową w roku 2024? - wybór optymalnej metody obrazowania - przypadki kliniczne.

dr n. med. Jan Henzel

Dyskusja

SESJA - 12.12.2023 r.

Kardiologia i transplantologia – co lekarz praktyk wiedzieć powinien?

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

dr hab. n. med. Piotr Bienias, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Kwalifikacja do przeszczepienia narządów – czego transplantolog oczekuje od kardiologa?

dr n. med. Dorota Lewandowska

Czy każdy pacjent przed przeszczepieniem narządów musi mieć wykonaną koronarografię?

dr hab. n. med. Radosław Pracoń

Co trzeba wiedzieć, gdy pacjent po przeszczepieniu trafia do kardiologa ambulatoryjnie lub na oddział szpitalny?

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Przeszczepienie serca – od kwalifikacji do długoterminowej opieki w codziennej praktyce.

dr n. med. Anna Drohomirecka

SESJA - 14.11.2023 r.

Od studenta po docenta – różne oblicza młodej kardiologii.

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

dr hab. n. med. Piotr Bienias, dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański

I. Sesja Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Rys historyczny i cele Klubu 30 PTK.

dr n. med. Karolina Kupczyńska

I. Sesja Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nowości z Kongresu ESC w Amsterdamie. Kardiomiopatie.

dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański

I. Sesja Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nowości z Kongresu ESC w Amsterdamie. Infekcyjne zapalenie wsierdzia.

dr n. med. Anna Imiela

I. Sesja Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nowości z Kongresu ESC w Amsterdamie. Niewydolność serca.

dr hab. n. med. Agata Tymińska

I. Sesja Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nowości z Kongresu ESC w Amsterdamie. Ostre zespoły wieńcowe.

dr n. med. Rafał Wolny

II. Młodzi kardiolodzy w trakcie studiów – studenckie koła naukowe. SKN przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.

stud. Agata Antoniak

II. Młodzi kardiolodzy w trakcie studiów – studenckie koła naukowe. SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.

stud. Patryk Pindlowski

II. Młodzi kardiolodzy w trakcie studiów – studenckie koła naukowe. SKN Zator przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.

stud. Olaf Wasilewski

III. Młodzi kardiolodzy w trakcie rezydentury i trochę później. Dlaczego Okręgowa Izba Lekarska jest taka ważna?

lek. Klaudia Gutowska

SESJA - 17.10.2023 r.

Różne oblicza niewydolności serca – nowości diagnostyczne i terapeutyczne w oparciu o przypadki kliniczne

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

dr hab. n. med. Piotr Bienias

Choroby zapalne mięśnia sercowego.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

Czy ablacja arytmii u pacjenta z niewydolnością serca jest tak samo ważna jak ACE-I/ARB?

dr hab. n. med. Michał Farkowski

Powikłania zatorowo-zakrzepowe ostrej niewydolności serca.

dr n. med. Ewa Uścińska

Mechaniczne wspomaganie krążenia w różnych stadiach niewydolności serca.

dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP

Empagliflozyna w terapii niewydolności serca.

Lidka Maciuszonek

SESJA - 23.05.2023 r.

Nowe, nie kardiochirurgiczne, metody leczenia niedomykalności zastawki dwudzielnej i trójdzielnej

Przypadek 85 - letniej kobiety z dysfunkcją zastawki mitralnej.

dr hab. med. Krzysztof Smarż, prof. CMKP

Przezcewnikowe metody leczenia niedomykalności mitralnej.

prof. dr hab n. med. Zbigniew Chmielak

Przezcewnikowe metody leczenia niedomykalności trójdzielnej.

prof. dr hab n. med. Jerzy Pręgowski

Dyskusja panelowa

prof. dr hab. med. Piotr Suwalski, dr med. Adam Rdzanek, prof. dr hab n. med. Zbigniew Chmielak, prof. dr hab n. med. Jerzy Pręgowski

Piotr Jankowski

SESJA - 25.04.2023 r.

Genetyka w kardiologii. Co lekarz praktyk musi wiedzieć i co powinien zrobić dla swoich pacjentów.

Podłoże genetyczne miażdżycy tętnic i jej powikłań.

dr hab. med. Michał Ambroziak, prof. CMKP

Czy badania genetyczne są potrzebne w kardiomiopatiach i czy mogą zmienić postępowanie?

prof. dr hab. med. Jacek Grzybowski

Rola badań genetycznych w kanałopatiach.

prof. dr hab. med. Elżbieta Biernacka

Diagnostyka genetyczna w kardiologii – aktualne możliwości.

dr hab. med. Anna Wójcicka

Dyskusja

SESJA - 17.01.2023 r.

Nowy rok, nowe leki, nowe nadzieje farmakoterapii - co kardiolog wiedzieć powinien?

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

dr hab. med. Bronisław Bednarz, profesor CMKP

Postępy leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego: kangrelor, asundexian, abelacimab - złoty środek między hemostazą a zakrzepicą?

dr hab. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

Postępy leczenia hipolipemizującego - sirany i rseny na horyzoncie.

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak

Agoniści receptora GLP-1 - teraźniejszość, przyszłość, vademecum diabetologa i internisty.

dr n. med. Agnieszka Niebisz

Flozyny - teraźniejszość, przyszłość, vademecum kardiologa i internisty.

prof. dr hab. med. Marek Postuła

Dyskusja

SESJA - 15.11.2022 r.

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowa i postępowanie medyczne w operacjach niekardiochirurgicznych

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

prof. dr hab. med. Marek Kuch, dr hab. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

Co nowego w standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2022.

dr med. Daniel Budnicki

Przygotowanie i leczenie przeciwzakrzepowe w operacjach niekardiochirurgicznych.

dr med. Włodzimierz Gierlak

Kardiologiczne przygotowanie i postępowanie przedoperacyjne – przypadki i dyskusja kliniczna.

dr Anna Żarek-Starzewska

SESJA - 18.10.2022 r.

Omdlenia – nowe metody diagnostyki i terapii

Otwarcie spotkania OW PTK. Wprowadzenie.

prof. dr hab. med. Andrzej Budaj, dr hab. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

Omdlenia - wprowadzenie: jak diagnozować i leczyć.

prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski

Echokardiografia – ważne narzędzie diagnostyczne u wybranych chorych z omdleniami.

dr med. Beata Zaborska

Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń odruchowych.

dr med. Roman Piotrowski

Dyskusja

SESJA - 07.06.2022 r.

Otyłość – problem wielkiej wagi

Czy otyłość jest (także) problemem kardiologicznym?

prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

Nadciśnienie tętnicze – czy u chorego na otyłość diagnozować i leczyć inaczej?

prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz

Dyslipidemia – kluczowy czynnik ryzyka u pacjentów z otyłością – odrębności – czy istnieją?

dr hab. med. Piotr Dobrowolski, prof. NIKard

SESJA - 17.05.2022 r.

Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia małoinwazyjna w siedmiu odsłonach

Wstęp

lek. med. Dobromiła Dzwonkowska

Nowoczesne metody zabiegowego leczenia migotania przedsionków.

lek. med. Aleksander Bardyszewski

Dojście epikardialne przy zabiegach ablacji podłoża zaburzeń rytmu.

dr hab. med. Paweł Derejko

Obrazowanie przegrody międzyprzedsionkowej i uszka lewego przedsionka.

lek. med. Dobromiła Dzwonkowska

Hybrydowe zabiegi wieńcowe - MIDCAB z angioplastyką.

lek. med. Marcin Zygier

Mały dostęp w operacji zastawki aortalnej.

dr n. med. Paweł Czub

Dostęp przezkoniuszkowy - nowe metody leczenia niedomykalności mitralnej.

dr hab. med. Krzysztof Wróbel, prof. UŁa.

Złożone zaburzenia rytmu serca po zabiegach kardiochirurgicznych.

lek. med. Jacek Kuśnierz

SESJA - 26.04.2022 r.

Kardioonkologia - w oczekiwaniu na pierwsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiotoksyczność leczenia przeciwnowotworowego - jak zapobiegać, jak rozpoznawać i jak leczyć?

dr n. med. Anna Borowiec

Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów onkologicznych

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

Naciekanie serca i dużych naczyń - jak można jeszcze pomóc?

dr n. med. Szymon Darocha

Jak najlepiej zorganizować opiekę kardiologiczną nad pacjentami z chorobą nowotworową na Mazowszu

dr hab. n. med. Sebastian Szmit

SESJA - 15.03.2022 r.

Wrodzone wady serca u dorosłych – perspektywa kliniczna

Dorośli z wrodzoną wadą serca w NIKARD. Wprowadzenie do sesji.

prof. dr hab. med. Piotr Hoffman

Ciąża – problem multidyscyplinarny.

dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska

Coraz starsza populacja – doświadczenia własne.

dr Anna Kwiatek-Wrzosek, dr hab. n. med. Ewa Kowalik

Rekreacja, wysiłek fizyczny – zachęcać czy zabronić?

dr hab. n. o k.f. prof. AWF Edyta Smolis-Bąk

Dyskusja: Przekazanie opieki do ośrodków kardiologii dorosłych – rola systemu opieki zdrowotnej.

Piotr Hoffman, Magdalena Lipczyńska, Anna Kwiatek-Wrzosek, Ewa Kowalik, Edyta Smolis-Bąk, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Maria Knecht, Rafał Dąbrowski

SESJA - 22.02.2022 r.

Interwencyjne leczenie udaru mózgu w Polsce i na świecie

Diagnostyka i leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu

dr hab. med. Adam Kobayashi

Trombektomia w Polsce i na świecie - kwalifikacja i wyniki

dr hab. med. Michał Karliński

Trombektomia - jak to się robi

dr n. med. Bartosz Kądziołka

SESJA - 18.01.2022 r.

BLISKO 2 LATA Z COVID-19 - czego nauczyliśmy się do tej pory? jakie prace opublikowaliśmy?

COVID-19 - gdzie jesteśmy po dwóch latach? jakie dalsze scenariusze?

dr hab. med. Tomasz Dzieciątkowski

COVID-19 - jakie prace opublikowaliśmy? Przedstawienie dorobku warszawsko-gdańsko-białostocko-wrocławskiej grupy badawczej.

prof. UM MSC dr hab. med. Łukasz Szarpak

COVID-19 - jakie leki stosować w kardiologicznych zespołach post-COVID?

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak

COVID-19 - nowe koncepcje, rola mikropęcherzyków.

dr med. Aleksandra Gąsecka

SESJA - 14.12.2021 r.

Kardiologia wieku podeszłego

Epidemiologia chorób układu krążenia po 65 roku życia

Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Choroby metaboliczne u pacjentów w wieku podeszłym – diagnostyka i leczenie

dr hab. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP

Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – teraźniejszość i przyszłość

prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz

Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory serca

Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Dyskusja

SESJA - 16.11.2021 r.

Prezentacja Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Trudny przypadek chorej z zatorowością płucną

dr n. med. Krzysztof Smarż

Leczenie interwencyjne ostrej zatorowości płucnej i zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego – realne możliwości

dr hab. n. med. Marek Roik

Zespół po zatorowości płucnej czyli o konieczności opieki po ostrym epizodzie

dr n. med. Olga Dzikowska-Diduch

Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób tkanki łącznej dlaczego tak ważne

prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

PERT-CELZAT - pomoc w zatorowości płucnej po obu stronach Wisły

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

SESJA - 19.10.2021 r.

Otwarcie spotkania OW PTK

dr hab. Bronisław Bednarz

Wprowadzenie

prof. dr hab. n.med. Artur Mamcarz

Sonostetoskop czyli o wykorzystaniu USG płuc w diagnostyce różnicowej duszności.

dr n. med. Marcin Wełnicki

Rola medycyny stylu życia w nowoczesnej kardiologii.

dr n. med. Daniel Śliż

Ocena ryzyka okołooperacyjnych powikłań kardiologicznych u chorych kwalifikowanych doprzeszczepienia trzustki.

dr n. med. Małgorzata Buksińska-Lisik

Tętno maksymalne (HRmax) - od jakich czynników zależy i jak je szacować w populacji osób aktywnych fizycznie.

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SESJA - 18.05.2021 r.

Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – współpraca kardiologa z kardiochirurgiem.

KardioGrupa – miejsce i rola w kwalifikacji do leczenia chorych z chorobą niedokrwienną serca.

prof. dr hab. med. Robert J. Gil

Nieinwazyjna ocena chorego z przewlekłym zespołem wieńcowym – punkt wyjściowy do dyskusji w Kardiogrupie.

dr med. Aneta Gziut

Zakres niedokrwienia i żywotność mięśnia sercowego – ważne parametry dla kardiologa inwazyjnego i kardiochirurga.

dr hab. med, Agnieszka Pawlak, prof. PAN

Jak ocenić istotność zwężenia w oparciu jedynie o kontrastowe badania obrazowe - QFR, vFFR oraz FFRangioCT.

dr hab. med. Jacek Bil, prof. CMKP

Jak zoptymalizować decyzję Kardiogrupy w oparciu o inwazyjne techniki diagnostyczne - IVUS, OCT i FFR?

dr hab. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP

Klasyczne CABG i PCI to nie jedyne możliwości rewaskularyzacji wieńcowej.

prof. dr hab. med. Piotr Suwalski

SESJA - 20.04.2021 r.

Leczenie przeciwzakrzepowe związane z zabiegami kardiologicznymi

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Angiografia i plastyka tętnic wieńcowych

dr n. med. Bogumił Ramotowski

Ablacja migotania i trzepotania przedsionków

dr n. med. Roman Piotrowski

Kardiowersja migotania/trzepotania przedsionków

lek. med. Maria Referowska

Dyskusja i podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

SESJA - 16.03.2021 r.

Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca. Wytyczne postępowania i nowości.

Wprowadzenie

dr n. med. Tomasz Rywik, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI)

prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Zwężenie zastawki aortalnej – kwalifikacja pacjentów i wyniki zabiegów TAVI

dr med. Maciej Dąbrowski

Niedomykalność zastawki mitralnej – kiedy zabiegi przecewnikowe zastępują leczenie chirurgiczne?

dr hab. med Jerzy Pręgowski

Czy są już dostępne przecewnikowe terapie dla pacjentów z niedomykalnością zastawki trójdzielnej?

prof. dr hab. med. Zbigniew Chmielak

Prezentacja kandydata na Prezesa elekta PTK

prof. dr hab. med. Robert Gil

SESJA - 16.02.2021 r.

Zapalenie mięśnia sercowego – jak diagnozujemy i leczymy w 2021 roku?

Wstęp – znaczenie kompleksowej opieki nad pacjentem z zapaleniem mięśnia sercowego

prof. dr hab. med. Marcin Grabowski

Obraz kliniczny pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego

dr med. Agata Tymińska

Rokowanie u pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego - ryzyko SCD i kardiomiopatii rozstrzeniowej

prof. dr hab. med. Zofia Bilińska

Rola diagnostyki nieinwazyjnej

dr hab. med. Przemysław Leszek, prof NIK

Biopsja mięśnia sercowego – wartościowe narzędzie

dr med. Krzysztof Ozierański

Możliwości terapeutyczne w zapaleniu mięśnia sercowego

dr hab. med. Agnieszka Pawlak, prof. PAN

SESJA - 19.01.2021 r.

Kardiologia w praktyce – o co chcemy zapytać elektrofizjologa, fizjoterapeutę i psychologa?

Pacjent z wszczepionym urządzeniem do elektrokardioterapii – jak bezpiecznie funkcjonować w życiu codziennym i w zakresie procedur medycznych

dr n. med. Paweł Syska

Porozumienie z pacjentem – najważniejsze elementy dobrej współpracy

dr n. o zdr. Anna Mierzyńska

Jakie aktywności, zabiegi fizjoterapii mogę bezpiecznie zalecić pacjentom kardiologicznym

dr hab.n.k.f. Edyta Smolis, prof. AWF

Każdy z nas jest inny... Jak dobrać skuteczną terapię preparatami złożonymi – prezentacja firmy Servier

Grażyna Gołębiewska, Joanna Przybysz, Małgorzata Trentowska

SESJA - 08.12.2020 r.

Pacjent kardiologiczny jako pacjent interdyscyplinarny – forum przypadków klinicznych

1. Zatorowość sercowopochodna – wspólny problem kardiologa i neurologa

dr n. med. Wojciech Król

2. Cukrzyca i niewydolność serca – jak optymalizować leczenie?

dr n. med. Magdalena Rostek-Bogacka

3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – kiedy interwencja kardiochirurgiczna staje się niezbędna?

dr n. med. Wioletta Dyrla

SESJA - 17.11.2020 r.

Postępowanie w niewydolność serca w 2020 roku

1. Co się zmieniło w ostatnich latach w farmakoterapii HFrEF oraz w HFpEF.

dr hab. med. Tomasz Rywik

2. Jak postępować w niewydolności serca z pośrednią frakcją wyrzucania?

dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. IK

3. Kogo powinniśmy kierować do ośrodka specjalistycznego w celu kwalifikacji do transplantacji lub wspomagania serca.

dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska – Małek, prof. IK

4. Opieka paliatywna w niewydolności serca.

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

5. 5 lat Sakubitryl/Walsartan

Katarzyna Kaczyńska-Kuć MSL (Novartis)

SESJA JUBILEUSZOWA - 20.10.2020 r.

Sesja rocznicowa z okazji 50-lecia Oddziału Warszawskiego PTK

Sponsorzy sesji jubileuszowej

50-lat OW PTK

1. Otwarcie sesji

dr hab. med. Tomasz Rywik

2. Zarys historii Oddziału Warszawskiego PTK.

prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński

3. Kardiologia inwazyjna w Warszawie i na Mazowszu – historia, stan obecny i kierunki rozwoju.

prof. dr hab. med. Andrzej Ciszewski

4. Zaburzenia rytmu – od etiologii do optymalnego leczenia.

prof. dr hab. med. Rafał Dąbrowski

5. EKG – passe czy nadal state of the art.

dr med. Dariusz Wojciechowski

6. Kardiologia i ratownictwo medyczne.

dr med. Jerzy Rekosz

Zakończenie sesji

dr hab. med. Tomasz Rywik

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl