SESJA - 18.05.2021 r.

Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – współpraca kardiologa z kardiochirurgiem.

KardioGrupa – miejsce i rola w kwalifikacji do leczenia chorych z chorobą niedokrwienną serca.

prof. dr hab. med. Robert J. Gil

Nieinwazyjna ocena chorego z przewlekłym zespołem wieńcowym – punkt wyjściowy do dyskusji w Kardiogrupie.

dr med. Aneta Gziut

Zakres niedokrwienia i żywotność mięśnia sercowego – ważne parametry dla kardiologa inwazyjnego i kardiochirurga.

dr hab. med, Agnieszka Pawlak, prof. PAN

Jak ocenić istotność zwężenia w oparciu jedynie o kontrastowe badania obrazowe - QFR, vFFR oraz FFRangioCT.

dr hab. med. Jacek Bil, prof. CMKP

Jak zoptymalizować decyzję Kardiogrupy w oparciu o inwazyjne techniki diagnostyczne - IVUS, OCT i FFR?

dr hab. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP

Klasyczne CABG i PCI to nie jedyne możliwości rewaskularyzacji wieńcowej.

prof. dr hab. med. Piotr Suwalski

SESJA - 20.04.2021 r.

Leczenie przeciwzakrzepowe związane z zabiegami kardiologicznymi

Wprowadzenie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Angiografia i plastyka tętnic wieńcowych

dr n. med. Bogumił Ramotowski

Ablacja migotania i trzepotania przedsionków

dr n. med. Roman Piotrowski

Kardiowersja migotania/trzepotania przedsionków

lek. med. Maria Referowska

Dyskusja i podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

SESJA - 16.03.2021 r.

Przezcewnikowe leczenie wad zastawkowych serca. Wytyczne postępowania i nowości.

Wprowadzenie

dr n. med. Tomasz Rywik, prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI)

prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Zwężenie zastawki aortalnej – kwalifikacja pacjentów i wyniki zabiegów TAVI

dr med. Maciej Dąbrowski

Niedomykalność zastawki mitralnej – kiedy zabiegi przecewnikowe zastępują leczenie chirurgiczne?

dr hab. med Jerzy Pręgowski

Czy są już dostępne przecewnikowe terapie dla pacjentów z niedomykalnością zastawki trójdzielnej?

prof. dr hab. med. Zbigniew Chmielak

Prezentacja kandydata na Prezesa elekta PTK

prof. dr hab. med. Robert Gil

SESJA - 16.02.2021 r.

Zapalenie mięśnia sercowego – jak diagnozujemy i leczymy w 2021 roku?

Wstęp – znaczenie kompleksowej opieki nad pacjentem z zapaleniem mięśnia sercowego

prof. dr hab. med. Marcin Grabowski

Obraz kliniczny pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego

dr med. Agata Tymińska

Rokowanie u pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego - ryzyko SCD i kardiomiopatii rozstrzeniowej

prof. dr hab. med. Zofia Bilińska

Rola diagnostyki nieinwazyjnej

dr hab. med. Przemysław Leszek, prof NIK

Biopsja mięśnia sercowego – wartościowe narzędzie

dr med. Krzysztof Ozierański

Możliwości terapeutyczne w zapaleniu mięśnia sercowego

dr hab. med. Agnieszka Pawlak, prof. PAN

SESJA - 19.01.2021 r.

Kardiologia w praktyce – o co chcemy zapytać elektrofizjologa, fizjoterapeutę i psychologa?

Pacjent z wszczepionym urządzeniem do elektrokardioterapii – jak bezpiecznie funkcjonować w życiu codziennym i w zakresie procedur medycznych

dr n. med. Paweł Syska

Porozumienie z pacjentem – najważniejsze elementy dobrej współpracy

dr n. o zdr. Anna Mierzyńska

Jakie aktywności, zabiegi fizjoterapii mogę bezpiecznie zalecić pacjentom kardiologicznym

dr hab.n.k.f. Edyta Smolis, prof. AWF

Każdy z nas jest inny... Jak dobrać skuteczną terapię preparatami złożonymi – prezentacja firmy Servier

Grażyna Gołębiewska, Joanna Przybysz, Małgorzata Trentowska

SESJA - 08.12.2020 r.

Pacjent kardiologiczny jako pacjent interdyscyplinarny – forum przypadków klinicznych

1. Zatorowość sercowopochodna – wspólny problem kardiologa i neurologa

dr n. med. Wojciech Król

2. Cukrzyca i niewydolność serca – jak optymalizować leczenie?

dr n. med. Magdalena Rostek-Bogacka

3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – kiedy interwencja kardiochirurgiczna staje się niezbędna?

dr n. med. Wioletta Dyrla

SESJA - 17.11.2020 r.

Postępowanie w niewydolność serca w 2020 roku

1. Co się zmieniło w ostatnich latach w farmakoterapii HFrEF oraz w HFpEF.

dr hab. med. Tomasz Rywik

2. Jak postępować w niewydolności serca z pośrednią frakcją wyrzucania?

dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. IK

3. Kogo powinniśmy kierować do ośrodka specjalistycznego w celu kwalifikacji do transplantacji lub wspomagania serca.

dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska – Małek, prof. IK

4. Opieka paliatywna w niewydolności serca.

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

5. 5 lat Sakubitryl/Walsartan

Katarzyna Kaczyńska-Kuć MSL (Novartis)

SESJA JUBILEUSZOWA - 20.10.2020 r.

Sesja rocznicowa z okazji 50-lecia Oddziału Warszawskiego PTK

Sponsorzy sesji jubileuszowej

50-lat OW PTK

1. Otwarcie sesji

dr hab. med. Tomasz Rywik

2. Zarys historii Oddziału Warszawskiego PTK.

prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński

3. Kardiologia inwazyjna w Warszawie i na Mazowszu – historia, stan obecny i kierunki rozwoju.

prof. dr hab. med. Andrzej Ciszewski

4. Zaburzenia rytmu – od etiologii do optymalnego leczenia.

prof. dr hab. med. Rafał Dąbrowski

5. EKG – passe czy nadal state of the art.

dr med. Dariusz Wojciechowski

6. Kardiologia i ratownictwo medyczne.

dr med. Jerzy Rekosz

Zakończenie sesji

dr hab. med. Tomasz Rywik

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Tel.: 22/ 343 44 83
Fax: 22/ 343 45 22
e-mail: tomasz.rywik@ptkardio.pl