Nowy Zarząd OW PTK zaprasza na kolejne posiedzenia Oddziału

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

od 1 października 2023 nowy Zarząd przejmuje funkcję kierowania Oddziałem Warszawskim PTK. Serdecznie zapraszamy na posiedzenia naszego Oddziału, które będą się odbywać tradycyjnie w Pałacu Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, czyli w Pałacu Staszica w Warszawie.

Mamy ambicję, by poruszane na naszych spotkaniach zagadnienia były jak najbardziej interesujące dla wszystkich praktykujących kardiologów. Szczególnie duży nacisk będziemy starali się położyć na zwiększenie aktywności młodego pokolenia kardiologów, wszelkie zagadnienia interdyscyplinarne oraz tematy, o których niełatwo dowiedzieć się z podręczników. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia we wszystkich aktywnościach naszego Oddziału.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

dr hab. n. med. Piotr Bienias

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTK

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl