Skład Zarządu OW PTK w kadencji 2021-2023

Dnia 15 czerwca w trakcie Walnego Zgromadzenia Oddziału Warszawskiego wybrano nowe władze OW PTK. Obecny skład Zarządu w kadencji 2021-2023 przedstawia się następująco:

  1. Dr hab.n.med Bronisław Bednarz, prof CMK – Przewodniczący 
  2. Dr hab.n.med Piotr Bienias – Przewodniczący-Elekt
  3. Dr hab. n. med. Tomasz Rywik- poprzedni Przewodniczący 
  4. Dr hab.n med. Paweł Balsam – członek Zarządu
  5. Dr n.med Małgorzata Buksińska-Lisik – członek Zarządu
  6. Dr n.med. Michał Marchel – członek Zarządu
  7. Dr n.med. Krzysztof Smarż – członek Zarządu
  8. Dr n.med. Maciej Janiszewski – członek Zarządu
  9. Dr hab.n.med Jacek Bil – członek Zarządu

Gratulujemy wszystkim !!!

Wyniki wszystkich głosowań, które były przeprowadzone w trakcie Walnego Zgromadzenia są udostępnione po zalogowaniu na platformie ptk członkowie (ptk.Gbbsoft.pl) w zakładce Zebrania – Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego PTK – 15.06.2021. 

W imieniu Zarządu dziękujemy wszystkim członkom OW. PTK za 2 lata współpracy i za udział w Walnym Zgromadzeniu. 

Z wyrazami szacunku załączając serdeczne pozdrowienia.

Dr hab. med. Tomasz Rywik

Przewodniczący OW PTK.

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl