Ocena ryzyka sercowo-naczyniowa i postępowanie medyczne w operacjach niekardiochirurgicznych

15.11.2022

Plan posiedzenia: 15.11.2022 r.
godz: 18.00

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Marek Kuch, dr hab. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

 1. Co nowego w standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2022.
  dr med. Daniel Budnicki (20 minut)
  Komentarz: prof. dr hab. med. Wojciech Braksator
 2. Przygotowanie i leczenie przeciwzakrzepowe w operacjach niekardiochirurgicznych.
  dr med. Włodzimierz Gierlak (20 minut)
 3. Kardiologiczne przygotowanie i postępowanie przedoperacyjne – przypadki i dyskusja kliniczna
  Prezentacja przypadków: dr Anna Żarek-Starzewska (20 minut)
  Komentarz: dr med. Iwona Grzywanowska-Łaniewska oraz prof. dr hab.med. Wojciech Braksator i prof. dr hab. med. Marek Kuch

---

Wszystkie doniesienia pochodzą z Katedry i Kliniki Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

---

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek i dyskusję w kuluarach.

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl