Ocena ryzyka sercowo-naczyniowa i postępowanie medyczne w operacjach niekardiochirurgicznych

15.11.2022

Plan posiedzenia: 15.11.2022 r.
godz: 18.00

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Marek Kuch, dr hab. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

 1. Co nowego w standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2022.
  dr med. Daniel Budnicki (20 minut)
  Komentarz: prof. dr hab. med. Wojciech Braksator
 2. Przygotowanie i leczenie przeciwzakrzepowe w operacjach niekardiochirurgicznych.
  dr med. Włodzimierz Gierlak (20 minut)
 3. Kardiologiczne przygotowanie i postępowanie przedoperacyjne – przypadki i dyskusja kliniczna
  Prezentacja przypadków: dr Anna Żarek-Starzewska (20 minut)
  Komentarz: dr med. Iwona Grzywanowska-Łaniewska oraz prof. dr hab.med. Wojciech Braksator i prof. dr hab. med. Marek Kuch

---

Wszystkie doniesienia pochodzą z Katedry i Kliniki Kardiologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

---

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek i dyskusję w kuluarach.

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl