Od studenta po docenta – różne oblicza młodej kardiologii.

14.11.2023

Plan posiedzenia: 14 listopada 2023 r.
godz. 18:00


Miejsce: Pałac Staszica, Sala Okrągłego Stołu (I piętro)
Prowadzenie: dr hab. n. med. Piotr Bienias, dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański

I. Sesja Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 1. Rys historyczny i cele Klubu 30 PTK.
  dr n. med. Karolina Kupczyńska
 2. Nowości z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Amsterdamie.
 • Kardiomiopatie.
  dr hab. n. med. Krzysztof Ozierański
 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia.
  dr n. med. Anna Imiela
 • Niewydolność serca.
  dr hab. n. med. Agata Tymińska
 • Ostre zespoły wieńcowe.
  dr n. med. Rafał Wolny

II. Młodzi kardiolodzy w trakcie studiów – studenckie koła naukowe

 1. SKN przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.
  stud. Agata Antoniak
 2. SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.
  stud. Patryk Pindlowski
 3. SKN Zator przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.
  stud. Olaf Wasilewski

III. Młodzi kardiolodzy w trakcie rezydentury i trochę później

Dlaczego Okręgowa Izba Lekarska jest taka ważna?
lek. Klaudia Gutowska – Przewodnicząca Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby  Lekarskiej w Warszawie.


Referat I.1 pochodzi z Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;
Referaty I.2.a i I.2.c pochodzą z I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Referat I.2.b. pochodzi z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Referat I.2.d. pochodzi z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie.

Po obradach zapraszamy na dalszą dyskusję w kuluarach.

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl