Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału Warszawskiego PTK

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Oddziału Warszawskiego PTK!


Zarząd Oddziału Warszawskiego zwołuje na dzień 13 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego PTK. Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 16.00, drugi na wypadek braku quorum, na godzinę 16.15. Zgromadzenie odbędzie się w formie on- ine zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarząd Główny PTK przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Zgromadzeniu a także możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w okresie kadencji 2021-2023.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału w okresie kadencji 2021-2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału za okres kadencji 2021-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres kadencji 2021-2023.
 7. Głosowanie na Przewodniczącego-Elekta na okres kadencji 2023-2025.
 8. Głosowanie na członków Zarządu Oddziału na okres kadencji 2023-2025.
 9. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału na okres 2023-2025.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącego Elekta i członków Zarządu Oddziału na kadencję 2023-2025.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Oddziału na kadencję 2023-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów do pełnienia funkcji Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Walne Zebranie Delegatów”).
 13. Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
 14. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów do Walnego Zebrania Delegatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTK dr hab. med. Bronisław Bednarz prof. CMKP

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego PTK odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform. Przekaz audio-wizualny realizowany będzie z wykorzystaniem platformy ZOOM, natomiast system PTK Członkowie będzie służył do oddawania głosów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania (w załączeniu) i sprawdzenie czy logowanie do PTK Członkowie nie sprawia kłopotu.

Uwaga: Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich. Aktualną informację o swoich składkach można sprawdzić w systemie PTKCzłonkowie. Link do platformy PTK Członkowie: https://ptk.gbbsoft.pl/

Link do połączenia przez Zoom:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

Temat: Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego PTK Czas: 13 cze 2023 16:00 Warszawa

Dołącz do spotkania Zoom https://zoom.us/j/98536362931?pwd=YUtvdExSU0o4VXZ1TmdUTTNxbGNjQT09

Identyfikator spotkania: 985 3636 2931 Kod dostępu: 055998

Wystarczy jedno stuknięcie na urządzeniu mobilnym: +48223987356,,98536362931#,,,,*055998# Polska +48223065342,,98536362931#,,,,*055998# Polska

Wybierz numer zgodny z Twoją lokalizacją +48 22 398 7356 Polska
+48 22 306 5342 Polska
+48 22 307 3488 Polska

Identyfikator spotkania: 985 3636 2931
Kod dostępu: 055998
Znajdź numer zgodny z Twoją lokalizacją: https://zoom.us/u/aoNEmlK85

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl