Dostęp do nagrań z sesji jubileuszowej

Szanowni Państwo,

informujemy iż w dniu dzisiejszym rozesłaliśmy do Państwa loginy i hasła dostępowe do strony internetowej z nagraniami z sesji jubileuszowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towrzystwa Kardiologicznego.

Dostęp do strony internetowej z nagraniami:
https://www.ptk.waw.pl/nagrania2020

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl