Dostęp do nagrań z sesji jubileuszowej

Szanowni Państwo,

informujemy iż w dniu dzisiejszym rozesłaliśmy do Państwa loginy i hasła dostępowe do strony internetowej z nagraniami z sesji jubileuszowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towrzystwa Kardiologicznego.

Dostęp do strony internetowej z nagraniami:
https://www.ptk.waw.pl/nagrania2020

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Tel.: 22/ 343 44 83
Fax: 22/ 343 45 22
e-mail: tomasz.rywik@ptkardio.pl