Różne oblicza niewydolności serca – nowości diagnostyczne i terapeutyczne w oparciu o przypadki kliniczne

17.10.2023

Plan posiedzenia: 17 października 2023 r.
godz. 18:00

Miejsce: Pałac Staszica, sala im. Erazma Majewskiego na III piętrze (sala pod kopułą)
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Robert Gil, dr hab. n. med. Piotr Bienias

 1. Czy ablacja arytmii u pacjenta z niewydolnością serca jest tak samo ważna jak ACE-I/ARB?
  dr hab. n. med. Michał Farkowski
   
 2. Choroby zapalne mięśnia sercowego.
  dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, prof. PAN, prof. CMKP
   
 3. Powikłania zatorowo-zakrzepowe ostrej niewydolności serca.
  dr n. med. Ewa Uścińska
   
 4. Mechaniczne wspomaganie krążenia w różnych stadiach niewydolności serca.
  dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP
   
 5. Empagliflozyna w terapii niewydolności serca.
  Przedstawiciel firmy Boehringer-Ingelheim
   
 6. Dyskusja


Referaty 1-4 pochodzą z Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, kierownik Kliniki prof. dr hab. n. med. Robert Gil

Po obradach zapraszamy na dalszą dyskusję w kuluarach i poczęstunek.

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl