Spotkanie ONLINE - 16.06.2020

Szanowni Państwo,

ten rok miał być szczególny i ważny dla Warszawskiego Oddziału w związku z 50-tą rocznicą jego powstania.
Niestety, wystąpienie epidemii koronawirusa i obostrzenia z niej wynikające spowodowały ograniczenia, a wręcz zawieszenie aktywności. Zmuszeni byliśmy odwołać kolejne spotkania Oddziału, które były ważnym elementem działalności, a także wymiany doświadczeń, jak również interakcji towarzyskich. Mieliśmy nadzieję na aktywne i liczne uczestnictwo w Wiosennej Sesji PTK, co pozwoliłoby na odpowiednie podkreślenie i uczczenie tej rocznicy. Jednak w związku ze zmianą formy konferencji zdecydowaliśmy o przełożeniu tej sesji na pierwsze powakacyjne spotkanie oddziału.

Ostatnie spotkanie czerwcowe, niestety również nie może odbyć się w tradycyjnej formie. W związku z tym, postanowiliśmy zorganizować spotkanie on-line w nieco zmienionej formie. Termin spotkania jest zgodny z wcześniejszym harmonogramem, tzn. 16.06.2020 o godz. 18:00.

O możliwościach technicznych uczestnictwa w tym webinarze poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Spotkanie on-line 16.06.2020 godzina 18:00.
dr hab. med. Tomasz Rywik
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Plan posiedzenia:
„Kardiologia w praktyce”
1. Odmienności i problemy farmakoterapii chorych kardiologicznych w podeszłym wieku - 15 minut
dr hab. med. Tomasz Rywik
Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Warszawa
2. Plagi współczesne - grypa, COVID-19, borelioza - powikłania kardiologiczne - 15 minut
prof. dr hab. med. Rafał Dąbrowski
Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii Warszawa
3. Nowe podejście do rehabilitacji pacjentów kardiologicznych - 15 minut
dr Krzysztof Sadowski
Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii Warszawa
4. Dyskusja

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl