Spotkanie odwołane OW PTK - 19.05.2020

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią wirusa COVID-19 odwołujemy planowane spotkanie OW PTK dnia 19.05.2020 roku.
O terminie przyszłych spotkań będziemy Państwa informować.

Z wyrazami szacunku

Dr hab. med. Tomasz Rywik

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl