Materiały ze spotkania OW PTK w dniu 16.06.2020 r.

Szanowni Państwo, 

zgodnie z informacją przekazaną w trakcie spotkania czerwcowego online każdy z członków OW PTK otrzyma link do pobrania prezentacji z wykładów z ostatniego spotkania „Kardiologia w Praktyce”, które odbyło się 16 czerwca 2020 r.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Tomasz Rywik

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Tel.: 22/ 343 44 83
Fax: 22/ 343 45 22
e-mail: tomasz.rywik@ptkardio.pl