Odwołane spotkanie OW PTK - 17.03.2020

Warszawa 04.03.2020
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 02.03.2020 roku, który z uwagi na kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, najbliższe spotkanie OW PTK dn. 17.03.2020 roku zostaje odwołane. 
O terminie przyszłych spotkań będziemy Państwa informować. 
Z wyrazami szacunku 
Dr hab. med. Tomasz Rywik
Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl