Zapalenie mięśnia sercowego – jak diagnozujemy i leczymy w 2021 roku?

16.02.2021

Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 16.02.2021

Tytuł posiedzenia: Zapalenie mięśnia sercowego – jak diagnozujemy i leczymy w 2021 roku? 

Tematy wystąpień:

 1. Wstęp – znaczenie kompleksowej opieki nad pacjentem z zapaleniem mięśnia sercowego
  prof. dr hab. med. Marcin Grabowski * (10 minut)
 2. Obraz kliniczny pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego
  dr med. Agata Tymińska * (10 minut)
 3. Rokowanie u pacjenta z zapaleniem mięśnia sercowego - ryzyko SCD i kardiomiopatii rozstrzeniowej
  prof. dr hab. med. Zofia Bilińska** (10 minut) 
 4. Rola diagnostyki nieinwazyjnej
  dr hab. med. Przemysław Leszek, prof NIK*** (10 minut)
 5. Biopsja mięśnia sercowego – wartościowe narzędzie
  dr med. Krzysztof Ozierański * (10 minut)
 6. Możliwości terapeutyczne w zapaleniu mięśnia sercowego
  dr hab. med. Agnieszka Pawlak, prof. PAN ****(10 minut)
 7. Dyskusja (10 minut)

Wykłady pochodzą z:

* I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
** Ośrodka Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego, Narodowy Instytut Kardiologii
*** Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii
**** Kliniki Kardiologii Inwazyjnej,  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl