Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – współpraca kardiologa z kardiochirurgiem.

18.05.2021

Zebranie (online) OW PTK – wtorek 18.05.2021, godz. 18:00 - 19:30

Tytył posiedzienia: Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – współpraca kardiologa z kardiochirurgiem.
Prowadzący: Prof. dr hab. med. Robert J. Gil

Tematy wystąpień:

 1. KardioGrupa – miejsce i rola w kwalifikacji do leczenia chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Prof. dr hab. med. Robert J. Gil *
 2. Nieinwazyjna ocena chorego z przewlekłym zespołem wieńcowym – punkt wyjściowy do dyskusji w Kardiogrupie.  
  Dr med. Aneta Gziut *
 3. Zakres niedokrwienia i   żywotność mięśnia sercowego – ważne parametry  dla kardiologa inwazyjnego i kardiochirurga. 
  Dr hab. med,  Agnieszka Pawlak, prof. PAN  *
 4. Jak ocenić istotność zwężenia w oparciu jedynie o kontrastowe badania obrazowe -  QFR, vFFR oraz FFRangioCT.
  Dr hab. med. Jacek Bil, prof. CMKP *
 5. Jak zoptymalizować decyzję Kardiogrupy w oparciu o inwazyjne techniki diagnostyczne - IVUS, OCT i FFR?
  Dr hab. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP *
 6. Klasyczne CABG i PCI to nie jedyne możliwości rewaskularyzacji wieńcowej
  Prof. dr hab. med. Piotr Suwalski **
 7. Pytania i odpowiedzi
  Prof. dr hab. med. Robert J. Gil

Wykłady pochodzą z:
* Klinika Kardiologii Inwazyjnej CMKP w CSK MSWiA w Warszawie,
** Klinika Kardiochirurgii CMKP w CSK MSWiA w Warszawie

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl