Postępowanie w niewydolność serca w 2020 roku - SPOTKANIE ODWOŁANE

17.03.2020

SPOTKANIE ODWOŁANE.

Wykład wprowadzający

Zarys historii Oddziału Warszawskiego PTK.
prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński* - 10 min.

„Postępowanie w niewydolność serca w 2020 roku”

  1. Co się zmieniło w ostatnich latach w farmakoterapii HFrEF oraz w HFpEF
    dr hab. med. Tomasz Rywik* - 20 min.
  2. Jak postępować w niewydolności serca z pośrednią frakcją wyrzucania?
    dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. IK* - 15 min.
  3. Kogo powinniśmy kierować do ośrodka specjalistycznego w celu kwalifikacji do transplantacji lub wspomagania serca
    dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska – Małek, prof. IK* - 15 min.
  4. Opieka paliatywna w niewydolności serca

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski** - 10 minut

Dyskusja

Prezentacja firmy Novartis

Wykłady pochodzą z:

*Kliniki Niewydolności i Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

**Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl