Postępowanie w niewydolność serca w 2020 roku

17.11.2020

Postępowanie w niewydolność serca w 2020 roku

Prowadzenie: Prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński*

 1. Co się zmieniło w ostatnich latach w farmakoterapii HFrEF oraz w HFpEF.
  dr hab. med. Tomasz Rywik* - 20 min.
 2. Jak postępować w niewydolności serca z pośrednią frakcją wyrzucania?
  dr hab. med. Przemysław Leszek, prof. IK* - 15 min.
 3. Kogo powinniśmy kierować do ośrodka specjalistycznego w celu kwalifikacji do transplantacji lub wspomagania serca.
  dr hab. med. Małgorzata Sobieszczańska – Małek, prof. IK* - 15 min.
 4. Opieka paliatywna w niewydolności serca.
  prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski** - 10 minut
 5. 5 lat Sakubitryl/Walsartan
  Katarzyna Kaczyńska-Kuć MSL (Novartis)
 6. Dyskusja

Wykłady pochodzą z:
*Kliniki Niewydolności i Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
**Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet MedycznyZłoty sponsor

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl