Pacjent kardiologiczny jako pacjent interdyscyplinarny – forum przypadków klinicznych

08.12.2020

Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 08.12.2020

Tytuł Posiedzenia: Pacjent kardiologiczny jako pacjent interdyscyplinarny – forum przypadków klinicznych
Prowadzący: dr hab. n. med. Tomasz Rywik/prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Tematy prezentacji:

 1. Zatorowość sercowopochodna – wspólny problem kardiologa I neurologa – 20’     
  - przedstawia Dr Edyta Kostarska-Srokosz/Dr n. med. Wojciech Król,
  - komentuje: Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
 2. Cukrzyca i niewydolność serca – jak optymalizować leczenie ? – opinia kardiologa i diabetologa – 20’
  - przedstawia Dr n. med. Magdalena Rostek-Bogacka,
  - komentuje Dr n. med. Wiesława Duda-Król
 3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – kiedy interwencja kardiochirurgiczna staje się niezbędna? – 20’
  - przedstawia Dr n. med. Wioletta Dyrla,
  - komentuje Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

Afiliacje:

1. Wioletta Dyrla
2. Edyta Kostarska-Srokosz
3. Magdalena Rostek-Bogacka
4. Marek Kuch

- z Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

5. Wojciech Król

- z Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

6. Wiesława Duda-Król

- z III Kliniki Chorób Wewnętrznych I Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

7. Jan Kochanowski

- z Kliniki Neurologii, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Bielański.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski

8. Mariusz Kuśmierczyk

- z Kliniki Kardiochirurgii I Transplantologii, Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl