Omdlenia – nowe metody diagnostyki i terapii

18.10.2022

Plan posiedzenia: 18.10.2022 r.
godz: 18.00

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj, dr hab. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

  1. Omdlenia - wprowadzenie: jak diagnozować i leczyć.
    - prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski (20 minut)
  2. Echokardiografia – ważne narzędzie diagnostyczne u wybranych chorych z omdleniami.
    - dr med. Beata Zaborska (20 minut)
  3. Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń odruchowych.
    - dr med. Roman Piotrowski (20 minut)
  4. Dyskusja

---

Wszystkie referaty pochodzą z Kliniki Kardiologii CMKP, Warszawa, Szpital Grochowski.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj

---

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek i dyskusję w kuluarach.

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Szpital Grochowski
Klinika Kardiologii CMKP
ul. Grenadierów 51/50
04-073 Warszawa

Tel.: 22 810 17 38
Fax: 22 515 26 71
e-mail: bednarz@kkcmkp.pl