Omdlenia – nowe metody diagnostyki i terapii

18.10.2022

Plan posiedzenia: 18.10.2022 r.
godz: 18.00

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj, dr hab. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP

  1. Omdlenia - wprowadzenie: jak diagnozować i leczyć.
    - prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski (20 minut)
  2. Echokardiografia – ważne narzędzie diagnostyczne u wybranych chorych z omdleniami.
    - dr med. Beata Zaborska (20 minut)
  3. Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń odruchowych.
    - dr med. Roman Piotrowski (20 minut)
  4. Dyskusja

---

Wszystkie referaty pochodzą z Kliniki Kardiologii CMKP, Warszawa, Szpital Grochowski.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj

---

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek i dyskusję w kuluarach.

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl