Leczenie przeciwzakrzepowe związane z zabiegami kardiologicznymi

20.04.2021

Zebranie (online) OW PTK – wtorek 20.04.2021, godz. 18.00 – 19.00

Tytuł posiedzenia:  Leczenie przeciwzakrzepowe związane z zabiegami kardiologicznymi

Tematy wystąpień:

 1. Wprowadzenie. (5 min.)
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 2. Angiografia i plastyka tętnic wieńcowych.
  dr n. med. Bogumił Ramotowski (15 min.)
 3. Ablacja migotania i trzepotania przedsionków.
  dr n. med. Roman Piotrowski (15 min.)
 4. Kardiowersja migotania/trzepotania przedsionków.
  lek med. Maria Referowska (15 min.)
 5. Dyskusja i podsumowanie.
  prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Spotkanie przygotowane przez zespół Kliniki Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Tel.: 22/ 343 44 83
Fax: 22/ 343 45 22
e-mail: tomasz.rywik@ptkardio.pl