Leczenie przeciwzakrzepowe związane z zabiegami kardiologicznymi

20.04.2021

Zebranie (online) OW PTK – wtorek 20.04.2021, godz. 18.00 – 19.00

Tytuł posiedzenia:  Leczenie przeciwzakrzepowe związane z zabiegami kardiologicznymi

Tematy wystąpień:

 1. Wprowadzenie. (5 min.)
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 2. Angiografia i plastyka tętnic wieńcowych.
  dr n. med. Bogumił Ramotowski (15 min.)
 3. Ablacja migotania i trzepotania przedsionków.
  dr n. med. Roman Piotrowski (15 min.)
 4. Kardiowersja migotania/trzepotania przedsionków.
  lek med. Maria Referowska (15 min.)
 5. Dyskusja i podsumowanie.
  prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj

Spotkanie przygotowane przez zespół Kliniki Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl