Kardiologia wieku podeszłego / hybryda

14.12.2021

Plan posiedzenia 14.12.2021 r.
godz. 18.00

Tytuł: Kardiologia wieku podeszłego

  1. Epidemiologia chorób układu krążenia po 65 roku życia – Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski (10 minut)
  2. Choroby metaboliczne u pacjentów w wieku podeszłym – diagnostyka i leczenie – dr hab. med. Alina Kuryłowicz, prof. CMKP (15 minut)
  3. Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – teraźniejszość i przyszłość – prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz (15 minut)
  4. Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory serca – Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski (15 minut)
  5. Dyskusja

Referaty 1, 2 i 4 pochodzą z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Referat 3 pochodzi z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl