Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia małoinwazyjna w siedmiu odsłonach / online

17.05.2022

Plan posiedzenia 17.05.2022
godz. 18.00

Temat: Kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia małoinwazyjna w siedmiu odsłonach
Prowadzenie: dr hab. med. Bronisław Bednarz, dr Dobromiła Dzwonkowska

 1. Nowoczesne metody zabiegowego leczenia migotania przedsionków.
  - lek. med. Aleksander Bardyszewski - 10 min
 2. Dojście epikardialne przy zabiegach ablacji podłoża zaburzeń rytmu. 
  - dr hab. med. Paweł Derejko - 10 min
 3. Obrazowanie przegrody międzyprzedsionkowej i uszka lewego przedsionka. 
  - lek. med. Dobromiła Dzwonkowska - 10 min
 4. Złożone zaburzenia rytmu serca po zabiegach kardiochirurgicznych.
  - lek. med. Jacek Kuśnierz - 10 min
 5. Hybrydowe zabiegi wieńcowe - MIDCAB z angioplastyką.
  - lek. med. Marcin Zygier - 10 min
 6. Mały dostęp w operacji zastawki aortalnej. 
  - dr n. med. Paweł Czub - 10 min
 7. Dostęp przezkoniuszkowy - nowe metody leczenia niedomykalności mitralnej. 
  - dr hab. med. Krzysztof Wróbel, prof. UŁa. - 10 min

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
UCK WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
02-005 Warszawa, ul Lindleya 4

Tel. 22-502-2084, -1144
e-mail: piotr.bienias@ptk.waw.pl