Leczenie zaburzeń rytmu serca AD 2019

28.01.2020

Leczenie zaburzeń rytmu serca AD 2019

 1. Innowacje w zakresie wszczepialnych urządzeń – czy pomogą nam jutro uniknąć dzisiejszych obaw – 15 minut
  prof. dr hab. med. Marcin Grabowski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Elektrofizjologia: Czy leczyć zabiegowo wszystko u wszystkich? – 15 minut
  dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Klinika Kardiologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Grochowski
 3. Elektrofizjologia i doskonalenie: Polska Szkoła Elektrofizjologii SRS PTK – 15 minut
  dr med. Artur Fuglewicz, Poznań, Kierownik Naukowy Polskiej Szkoły Elektrofizjologii SRS PTK
 4. Zaburzenia rytmu serca - pamiętajmy o farmakoterapii – 15 minut
  prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, Warszawa
 5. Leczenie zaburzeń rytmu serca na Mazowszu – 10 minut
  prof. dr hab. med. Hanna Szwed, II Klinika Choroby Wieńcowej Instytut Kardiologii, Warszawa, Konsultant Wojewódzki ds. kardiologii dla Mazowsza
 6. Podsumowanie – 5 minut
  prof. Hanna Szwed, prof. Maciej Sterliński

KONTAKT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGICZNEGO

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Tel.: 22/ 343 44 83
Fax: 22/ 343 45 22
e-mail: tomasz.rywik@ptkardio.pl